Medlem af forsamlingshuset

Bliv medlem af forsamlingshuset for at støtte op om, at dette fortsat skal være vores talerør til verden omkring os samt det naturlige forsamlingssted i Byen

FORDELE SOM MEDLEM:

Du kan leje forsamlingshuset til dine private arrangementer.

Du kan deltage i den årlige generalforsamling og her have indflydelse på, hvad der skal ske det kommende år.

Kontingent 2021:

Par: 350 kr.

Enlig: 175 kr.

Pensionist/Par: 200 kr.

Pensionist/enlig: 100 kr.

Kontingentet er gyldigt for et kalenderår. Vi skriver rundt til alle husstande om fornyelse/tegning af medlemsskab i januar/februar måned,Betaling kan ske på følgende måder:

Til forsamlingshusets bankkonto i Sparkassen Djursland: 9283 0000099031

Via mobilepay på 49810 "Øster Velling Forsamlingshus"

Kontant i Borgerservice i Forsamlingshuset om mandagen kl. 16-17

HUSK! at oplyse dit navn og din adresse, når du betaler kontingent.