Medlem af forsamlingshuset

Bliv medlem af forsamlingshuset for at støtte op om, at dette fortsat skal være en del af bybilledet.

Kontingent 2018:

Par: 350 kr.

Enlig: 175 kr.

Pensionist/Par: 200 kr.

Pensionist/enlig: 100 kr.

Kontingentet er gyldigt for et kalenderår. Vi skriver rundt til alle husstande om fornyelse/tegning af medlemsskab i januar måned,

Betaling kan ske på følgende måder:

Til forsamlingshusets bankkonto i Langå Sparkasse: 9283 0000099031

Via mobilepay på 40862960

Direkte til kassereren på Bjørnkærvej 21.

HUSK! at oplyse dit navn og din adresse, når du betaler kontingent.

FORDELE SOM MEDLEM:

Du kan leje forsamlingshuset til dine private arrangementer.

Du kan gratis låne borde og stole samt service, dette aftales med Johannes Hammershøj på Vandmøllevej.

Du kan deltage i den årlige generalforsamling og her have indflydelse på, hvad der skal ske det kommende år.