Årets gang 2018

Årlige begivenheder i forsamlingshuset

Fastelavn - vi går soldater om lørdagen og slår katten af tønden søndag eftermiddag.

Forsamlingshusets Generalforsamling - med fællesspisning for medlemmer. Sidste tirsdag i februar

Forårsmarked i forsamlingshuset - loppemarked og bytte-plantedag - Næste gang 5/5-2018 - AFHOLDES PÅ LANGAGERVEJ!

Sankt Hans hyggeaften - fællesspisning med grill, bål, pølser og godt humør d. 23/6.

Oktoberfest - byens fest for de voksne. Afholdes 2. lørdag i oktober.

Mortens And - fællesspisning med mad ifølge traditionen, afholdes sædvanligvis lørdagen inden eller efter Mortens Aften.

Ældreklub - mødes hver anden tirsdag i vinterhalvåret, første gang efter nytår er tirsdag d. 10/1-17. Se program under Ældreklubben

Herimellem findes fællesspisninger og andre arrangementer.

Alle arrangementer vil blive annonceret i Nyhedsbrevene, der husstandsomdeles i Øster Velling og nærmeste omegn. Derudover vil der blive skrevet her på hjemmesiden samt på Facebooksiden Øster Velling Forum.

Alle der kunne have lyst til at afholde et arrangement i forsamlingshuset er velkommen til dette. Eneste krav er, at arrangementet skal være offentligt for byens borgere samt andre interesserede.